Positieve gezondheid


Wat is positieve gezondheid?

De term en de ideeën achter Positieve Gezondheid (Institute for Positive Health) zijn van Machteld Huber, van oorsprong huisarts.

Toen ze zelf verschillende periodes van ziekte had doorgemaakt, ontdekte ze dat ze haar herstel op een positieve en actieve manier kon bevorderen. Dat ging verder dan de medische blik van een huisarts. Hierdoor raakte ze er van overtuigd dat je als patiënt kunt bijdragen aan je herstel. Dat gezondheid niet de afwezigheid van ziekte is, dat goede voeding en beweging prima zijn, maar dat je als mens ook zingeving zoekt, mee wilt doen in de maatschappij. Dit inzicht werkte ze uit in de zes dimensies die bijdragen aan een positieve gezondheid.

Machteld Huber: "Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt."

Naar Institute for Positive Health

Extra collecties over positieve gezondheid

In onze vestigingen kun je extra collecties tegenkomen. Die hebben we samengesteld n.a.v. de zes dimensies in het spinnenweb Mijn Positieve Gezondheid.

Interview met Machteld Huber


 • Lichaamsfuncties

Wat valt hieronder?

 • Je gezond voelen
 • Fitheid
 • Geen klachten en pijn
 • Slapen
 • Eten
 • Seksualiteit
 • Conditie
 • Bewegen.

Machteld Huber over lichaamfuncties

"We kunnen meer weten over ons eigen lichaam dan we vaak beseffen.

Steeds vaker zie je mensen op hun telefoon kijken om na te gaan hoe het met ze gaat. Zo maakt een kennis met hartproblemen via een app elke dag een hartfilmpje. En zie ik vrienden en collega’s lopen met stappentellers, calorietellers en apps voor hun nachtrust."

Lees de hele tekst

Een kleine greep uit de collectie

 • Mentaal welbevinden

Wat valt hieronder?

 • Onthouden
 • Concentreren
 • Communiceren
 • Vrolijk zijn
 • Jezelf accepteren
 • Omgaan met verandering
 • Gevoel van controle

Machteld Huber over mentaal welbevinden

"Gevoelens willen gevoeld worden en moeten een weg naar buiten kunnen vinden. Door erover te praten bijvoorbeeld, of door er voor jezelf schriften over vol te schrijven. Of door de kracht ervan nuttig te maken en vloekend en tierend je huis schoon te maken; dat geeft achteraf een dubbel prettig gevoel."

Lees de hele tekst

Een kleine greep uit de collectie

 • Zingeving

Wat valt hieronder?

 • Zinvol leven
 • Levenslust
 • Idealen willen bereiken
 • Vertrouwen hebben
 • Accepteren
 • Dankbaarheid
 • Blijven leren

Machteld Huber over zingeving

"Victor Frankl was een joodse psychiater die tijdens de oorlog een aantal jaren in het concentratiekamp heeft gezeten...Als ervaren psychiater kon hij gaandeweg al snel inschatten wie het wel of niet zou halen in het concentratiekamp. Vaak bleek dat te kloppen. En hij vroeg zich af: wat zie ik dan aan mensen?"

Lees de hele tekst

Een kleine greep uit de collectie

 • Kwaliteit van leven

Wat valt hieronder?

 • Genieten
 • Gelukkig zijn
 • Lekker in je vel zitten
 • Balans
 • Je veilig voelen
 • Hoe je woont
 • Rondkomen met je geld

Machteld Huber over kwaliteit van leven

"Dat we kwaliteit van leven opnamen als dimensie van Positieve Gezondheid, heeft veel reacties opgeroepen destijds. Vooral bij wetenschappers en medici. Zij zeiden: dat hoort toch niet bij gezondheid? Dat is toch het resultaat van de rest? Maar daar dachten de patiënten in mijn onderzoek zelf heel anders over."

Lees de hele tekst

Een kleine greep uit de collectie

 • Meedoen

Wat valt hieronder?

 • Sociale contacten
 • Serieus genomen worden
 • Samen leuke dingen doen
 • Steun van anderen
 • Erbij horen
 • Zinvolle dingen doen
 • Interesse in de maatschappij

Machteld Huber over meedoen

"Het gevoel erbij te horen en contact hebben met anderen is een diepe behoefte van mensen. Het is schokkend als je je realiseert wat een gebrek aan sociale verbondenheid met mensen doet. Uit onderzoek blijkt dat echte eenzaamheid nog schadelijker is dan roken. Mensen die roken leveren bij matig roken 8 jaar in op hun levensverwachting, en bij zwaar roken 13 jaar. Maar leven in echte eenzaamheid vermindert de levensverwachting zelfs met 14 jaar."

Lees de hele tekst

Een kleine greep uit de collectie

 • Dagelijks functioneren

Wat valt hieronder?

 • Zorgen voor jezelf
 • Je grenzen kennen
 • Kennis van gezondheid
 • Omgaan met de tijd
 • Omgaan met geld
 • Kunnen werken
 • Hulp kunnen vragen

Machteld Huber over dagelijks functioneren

"Mijn eigen worsteling is vaak om tot de goede keuzes te komen en tegelijkertijd in balans te blijven én in harmonie met mezelf. Maar hoe doe ik dat? Ik merk dat al die keuzes beter gaan als ik een ritme heb dat me houvast biedt. Het maakt me gezonder en steviger als ik op vaste tijden iets doe. Op vaste tijden eten bijvoorbeeld, op vaste tijden naar bed gaan en weer opstaan. Maar ook op vaste momenten in de week de was doen, sporten en bewust offline gaan."

Lees de hele tekst

Een kleine greep uit de collectie