Educatie

Cursus Open Boek

De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator. De leescoördinator zorgt voor eenheid in het leesonderwijs. Aandacht voor leesbeleving, -interesse, -motivatie en literaire competenties halen de beste resultaten in leerlingen naar boven.

Samen verder

Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving. Bibliotheken Mar en Fean beschikt over een uitgebreid aanbod om basisscholen en het voortgezet onderwijs hierin te ondersteunen.

Marije en Marije over hun werkFacebook Leesconsulenten

Speciaal voor alle onderwijzers op onze dBos scholen.

Facebookpagina

Instagram read.y

Foto's en filmpjes van onze medewerkers.

Instagram