Contact

Voorschoolse periode

Marije Kooistra

Yvonne Dijkstra

Basisonderwijs gemeente Súdwest Fryslân

Yvonne Dijkstra

Froukje Nauta

Jildau van der Wal

Basisonderwijs gemeente De Fryske Marren

Djûke Elzinga

Ivenka Gerbrandy

Basisonderwijs gemeente Heerenveen

Jildau van der Wal

Marloes Landman

Sietie Tijsma

Contactpersoon Voortgezet Onderwijs

Marije Hoogland

Domeincoördinator Educatie

Wiesje Eppinga