Het verleden

Informatie over de plaatselijke geschiedenis in enkele van onze vestigingen.

Akkrum

Op 21 juni 1972 werd de bibliotheek van Akkrum aan de Boarnswâl feestelijk geopend, nadat ze eerder op verschillende locaties in het dorp was gehuisvest. Een periode van 50 jaar waarin roerige tijden afwisselden met rustige tijden

Geschiedenis Akkrum

Bolsward

Bolswards Historie heeft als doelstelling het beheren van Bolswards Erfgoed en het vastleggen van de ontwikkelingen in de stad door de eeuwen heen.

Iedere vrijdag van 14.00-16.30 uur is Stichting Bolswards Historie geopend. Tijdelijk gesloten.

Bolswards Historie

Heerenveen

HIP
In het Historisch Informatiepunt (HIP) op de 1e verdieping van de bibliotheek kun je je oriënteren op de geschiedenis van eigen dorp of streek. Leden van de Werkgroep Oud-Heerenveen geven praktische en inhoudelijke ondersteuning en verzorgen tentoonstellingen. In samenwerking met de bibliotheek worden ook lezingen verzorgd.

Bibliotheek 100 jaar
In 2018 bestond de bibliotheek van Heerenveen 100 jaar. Speciaal voor die gelegenheid is er een pagina gemaakt met een overzicht van de bibliotheek door de jaren heen.

HIP

Geschiedenis Bibliotheek Heerenveen


Joure

In februari 2019 bestond de bibliotheek van Joure 50 jaar. In 1969 werd nl. het bibliotheekgebouw aan de Geert Knolweg geopend.

Om te voldoen aan de eisen voor de rijkssubsidie moest een bibliotheek een leeszaal hebben. Dit was niet te realiseren in de Villa op dezelfde plaats. Openbare Bibliotheek en Leeszaal was vanaf dat moment de officiële benaming.

Via onderstaande link vind je in vogelvlucht de geschiedenis van de bibliotheek in Joure.

Geschiedenis Bibliotheek Joure

Sneek

VHS
De Vereniging Historisch Sneek (VHS) is gevestigd in de kelder van de bibliotheek. Van daaruit worden verschillende activiteiten ontplooid. De belangrijke activiteit van de VHS is het inventariseren, bijhouden en ontsluiten van historische gegevens over Sneek en omgeving.

Open: dinsdag en donderdag van 13.30-15.30 uur (alleen op afspraak).

Ut Sneeker Muurke
Ut Sneker Muurke heeft een plekje in de hal van de bibliotheek en bestaat uit "herinner-dingen" die zijn ingebracht door bewoners van de voormalige gemeente Sneek.

Naar de website van VHS