Geschiedenis Bibliotheek Akkrum

50 jaar Bibliotheek Akkrum

Op 21 juni 1972 werd de bibliotheek van Akkrum aan de Boarnswâl feestelijk geopend, nadat ze eerder op verschillende locaties in het dorp was gehuisvest. Een periode van 50 jaar waarin roerige tijden afwisselden met rustige tijden. Op deze pagina een greep uit die geschiedenis.


21 juni 1972 Officiële opening nieuwe bibliotheek

De bibliotheek was al sinds de dinsdag na Pinksteren al geopend, maar de officiële, feestelijke opening vond op woensdag 21 juni plaats. Burgemeester J. Anker, van toen nog Utingeradeel en vader van de bekende tweeling, maakte volgens het artikel een spontane vreugdedans.

Eindelijk had Akkrum een volwaardige bibliotheek met een collectie naslagwerken, kranten en tijdschriften. De huishoudschool ging klassikaal gebruik van de bibliotheek. Het aantal leden steeg, de uitleningen ook, kortom de toekomst zag er rooskleurig uit.


Een opknapbeurt

Tot 2000

Vanaf 2001


Bezuinigingen en een dreigende sluiting

Iedere bibliotheek komt zo nu en dan in zwaar weer. In 1991 wilde de toenmalige gemeente Boarnsterhim flink bezuinigen op de bibliotheek. Dat hield in dat er nog maar een betaalde kracht zou blijven aangevuld met vrijwilligers.

Tegenwoordig is het vrij normaal dat er vrijwilligers rondlopen in de bibliotheek, maar dat vrijwilligers betaald werk gingen doen, daar werd fel op gereageerd. 

In 2010 leek de bibliotheek van Akkrum door aangekondigde bezuinigingen echt haar deuren te moeten sluiten. Het dorp kwam in verweer. Handtekeningen werden verzameld. Kinderen kleurden een kleurplaat van Tomke in (die speciaal door Tomke tekenaar Luuk Klazenga gemaakt was). Hans Anker werd ingezet om alle protestformulieren en handtekeningen aan te bieden aan de gemeente.

Verder werden alle boeken uit de bibliotheek gehaald. Wat restte was een leeg gebouw, kasten met lege planken... Met deze ludieke protestactie wilde de bibliotheek aan de politiek laten zien wat de consequenties van het collegevoorstel zouden zijn. De kinderen uit de bovenbouw van de drie basisscholen hebben in schoolverband een protestkaft om een afgeschreven boek gemaakt. Er zijn tevens protestkaften door bewoners van Mienskipssintrum Leppehiem en klanten individueel gemaakt. Na het overhandigen van de handtekeningen tegen de sluiting werden deze protestboeken op de lege planken in de bibliotheek gezet. Een symbolische actie waarmee de klant aantoont dat men een bibliotheek met inhoud wenst!

Al deze burgerlijke opstandigheid hielp. In de raadsvergadering van 11 mei werden de bezuinigingen afgeblazen.


De bibliotheek en de politie

Op de verdieping in het bibliotheekgebouw werd een paar keer per week een politiepost bemand.

Uit de Leeuwarder Courant van 11 februari 1998.

Uit de Leeuwarder Courant van 2 december 1999.

Ondanks de goede voornemens van de gemeente Boarnsterhim om in de dorpen politieposten te bemannen, sloot het kleine politiebureau in de bibliotheek van Akkrum in 2007 met de pensionering van politieman Douwe Veenstra.

Mooi detail in bovenstaand stuk is het verhaal van minister Bram Peper, die na een broodje weer wegvloog in een helikopter.


Gemeentelijke herindeling

Gemeente Heerenveen

In 2014 werd de gemeente Boarnsterhim opgeheven. Akkrum werd ingedeeld bij de gemeente Heerenveen. Dat betekende dat de bibliotheek moest verhuizen. Niet fysiek, maar ze moest worden ondergebracht bij een andere organisatie. Alle leden kregen van Bibliotheken Mar en fean een brief in de bus. Onze collega Jetty verhuisde mee :-).


Valentijnsdag 2001

Veel liefde en brandende waxinelichtjes op deze foto uit 2001. Wat opvalt is de lichte chaos, de flinke computermonitoren en het bord waarop staat dat je acht boeken mag lenen. Dat zijn er nu 10.