Deelnemende scholen

Gemeente De Fryske Marren

Basisonderwijs

 • ’t Swannestee – Langweer
 • Bloei – Terkaple/Terherne
 • De Brêge – Scharsterbrug
 • De Ferbining – Nijemirdum
 • De Klinkert – Sloten
 • De Meerpaal – Lemmer
 • De Schakel – Rotsterhaule
 • De Tarissing - Oudehaske
 • Twa yn Ien – Echtenerbrug
 • De Ynset – Rottum
 • Dr. G.A. Wumkesskoalle - Joure
 • St. Mattheüsschool – Joure
 • Trijegeaster Honk – Ouwsterhaule
 • Twa Fjilden -Joure

Voortgezet onderwijs

 • Bogerman Balk – Balk
 • Zuyderzee Lyceum – Lemmer

Gemeente Heerenveen

Basisonderwijs

 • Albertine Agnesschool – Oranjewoud
 • Boarne – Aldeboarn
 • Compagnonsschool – De Knipe
 • De Burcht – Heerenveen
 • De Feart – Jubbega
 • De Finne – Oldeboorn
 • De Hoeksteen – Heerenveen
 • De Nijewier – Tjalleberd
 • De Optimist – Heerenveen
 • Ekke de Haanschool – Heerenveen
 • Het Vogelnest - Heerenveen
 • It Bûtenplak - Hoornsterzwaag
 • Roerganger – Heerenveen
 • Route 0513 – Heerenveen
 • Meester Duisterhoutschool – Heerenveen
 • SBO It Oerset – Heerenveen
 • Sevenaerschool - Nieuwehorne
 • Skoatterwiis - Oudeschoot
 • Tjongerschool - Mildam
 • Van Maasdijkschool – Heerenveen
 • Wybrandischool - Ouderhorne

Voortgezet onderwijs

 • Kei College - Heerenveen

Gemeente Súdwest Fryslân

Basisonderwijs

 • Blinker - Bolsward
 • Bonifaciusschool - Reahús
 • De Foareker - Easterein
 • De Fôlefinne – Easterwierrum
 • De Klimbeam - Koudum
 • De Lege Gean – Sybrandabuorren
 • De Meiboom – Warns
 • De Oerdracht – Exmorra
 • De Opslach – Wommels
 • De Oudvaart – Sneek
 • De Pikeloer – Wiuwert
 • De Reinboge - Tjerkwerd
 • De Romte – Itens
 • De Skulpe – Hindeloopen
 • De Wetterwille - Sneek
 • De Wyken – Sneek
 • Dûbelspan – Boazum
 • It Finster - Workum
 • It Funemint – Wommels
 • It Raederhiem – Raerd
 • Opbouw - Bolsward
 • Piet Bakkerschool – Sneek
 • Reinbôge - Tjerkwerd
 • SBO Wetterwille – Sneek
 • Sinne – Sneek
 • Sudwester - Sneek
 • Thomas van Aquinoschool – Sneek
 • Utskoat - Witmarsum
 • Wilhelminaschool - Sneek

Voortgezet onderwijs

 • Bogerman Koudum - Koudum
 • De Diken – Sneek
 • VSO Renn4 - Sneek