De Bibliotheek op School

Bibliotheken Mar en Fean werkt met het landelijke programma van De Bibliotheek op school. In dit concept zijn we met 50 basisscholen en 4 voortgezet onderwijs scholen een samenwerking aan gegaan waarbij we de bibliotheek naar de school brengen en samen met het team op school een maatprogramma maken op het gebied van leesbevordering en leesbeleving, collectie opbouw en mediawijsheid.

Stimulans

Kinderen worden gestimuleerd om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen.

De Bibliotheek op School bestaat uit meerdere bouwstenen die de partners in staat stellen samen op structurele wijze lezen en mediawijsheid te stimuleren.

De leesconsulenten van ons educatieteam zorgen voor de krachtige combinatie van vakmanschap en een aantrekkelijke collectie. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat vlotte lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid maar ook op schoolsucces en intelligentie.

Wie kan lezen en teksten begrijpt kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving.

De Bibliotheek op School zet in op het verbeteren van leesvaardigheid, taalvaardigheid en mediawijsheid.

Wat bieden wij?

De Bibliotheek op School sluit aan op BoekStart en BoekStart in de kinderopvang, die specifiek gericht zijn op de (vroege) taalontwikkeling van nul- tot vierjarigen.

Op de middelbare school werken we met de Bibliotheek op School VO (hieronder te downloaden). Daarmee wordt ingezet op een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot zestien jaar.

  • De school krijgt voor een aantal uren per week een vaste leesconsulent toegewezen, die samen met de leesco√∂rdinator inzetten op meetbare resultaten. Jaarlijks wordt er naar aanleiding van de uitkomsten van de leesmonitor, een op maat gemaakt activiteitenplan samengesteld.
  • Het gebruik van de bibliotheek door alle leerlingen.
  • Het verbeteren van de schoolbibliotheek met kennis en (wissel) collecties.
  • Omgaan met digitale informatie.
  • Aandacht voor vrij lezen en leesactiviteiten.
  • SchoolWise, dit systeem biedt de mogelijkheid om kinderen in contact te brengen met leesboeken en betrouwbare informatie.

Download de brochure voor het VO

Aanmelden

Starten met de voorbereiding kan het hele jaar door. Formele aansluiting kan bij de start van het nieuwe schooljaar of in januari van het nieuwe jaar.
Scholen starten met het opleiden van (een) leescoördinator(en) en het maken van een lees- en mediaplan.

Meedoen

Meedoen betekent een start met het hele schoolteam. Iedereen krijgt de basisinformatie en het team committeert zich tenminste 3 jaar aan de doelstellingen en werkwijze van de Bibliotheek op School. Een van onze leesconsulenten begeleidt de school en neemt het team mee in de gekozen aanpak.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Domeincoördinator Educatie Wiesje Eppinga. Dit kan via onderstaande knop.