Digi-Taalhuis

Waarom een Digi-Taalhuis?

Wie moeite heeft met lezen of schrijven of het moeilijk vindt met de computer te werken, heeft steeds meer problemen in het dagelijks leven.

Een verhuizing doorgeven, een aanvraag doen, het gaat allemaal via de computer.

Ook een aankoop doen en betalen zal steeds vaker alleen via internet kunnen.

Wat kun je er doen?

Je kunt beter leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan. Er zijn oefenprogramma’s op verschillende taalniveaus. Ook zijn er leuke, actuele boeken in eenvoudig Nederlands.

Informatie aanvragen via internet, een mail versturen, een online formulier invullen; je kunt het allemaal leren in het Digi-Taalhuis

Samen doen

Kom naar het Digi-Taalhuis in de bibliotheek. Vertel waar je moeite mee hebt. En wij leren het je!

Een jaar taalles in twee mooie, ontroerende filmpjes.

Oogst

Een mooi moment. Vier taalcursisten schrijven als dank na een jaar taalles een brief aan hun vrijwilliger.

Onzichtbare beperkingen

Lammy leest zélf haar gedicht voor dat ze zélf geschreven heeft na haar taallessen.


Spreekuur Digi-Taalhuis Taalvrijwilliger aanwezig op: Contact
Akkrum alleen op afspraak 0566 651392
Balk alleen op afspraak e-mail
Bolsward alleen op afspraak e-mail
Heerenveen alleen op afspraak 0513 626675
Joure alleen op afspraak 0513 412086
Jubbega alleen op afspraak 0516 462424
Koudum alleen op afspraak 0514 700228
Lemmer alleen op afspraak 0514 561474
Makkum voorlopig geen Digi-Taalhuis e-mail
Sneek alleen op afspraak e-mail
Wommels alleen op afspraak e-mail
Workum alleen op afspraak e-mail

Taalvrijwilliger, iets voor jou?

Je helpt mensen één op één of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schijven, rekenen of met de computer te werken.

Doe de check

Cursus van Stichting Lezen en Schrijven

Iedere taalvrijwilliger krijgt een cursus aangeboden en werkt onder de hoede van de bibliotheek.

Lezen en Schrijven