100 jaar Bibliotheek Bolsward

11 september 2021 t/m 30 oktober 2021 | De Tiid

Bijzondere expositie van foto's en objecten in het kader van het 100-jarig bestaan van de Bibliotheek in Bolsward.

De Bibliotheek en Bolsward hebben samen een lange historie. Precies 100 jaar geleden werd de Vereeniging Plattelands Leeszaal en bibliotheek voor Bolsward opgericht. Sinds de officiële opening in het gebouw van de Hervormde Kerk aan het Broereplein is de Bibliotheek op vijf verschillende locaties gevestigd geweest. In 1958 is het gebouw aan de Kerkstraat 1 (op de hoek van de Jongemastraat) de tweede locatie. Het is tevens het startsignaal van een stevige doorontwikkeling. Zo komt er een speciale afdeling met een jeugdbibliotheek. Het aantal leden vertienvoudigt in deze periode.

De verbreding van de Bibliotheekdiensten zorgt ervoor dat het jasje al snel weer te klein is. De gemeente zorgt er daarom voor dat het voormalig fabrieks- en kantoorgebouw van de VLF aan Marktplein 1 in 1983 geopend wordt als nieuwe Bibliotheek. Dit pand doet 36 jaar dienst, in een periode dat de Bibliotheek een steeds sterker maatschappelijk anker werd. Naast de uitleenfunctie zijn grote opgaven zoals leesbevordering, participatie en zelfredzaamheid pijlers geworden, waar ook Bibliotheek Bolsward (inmiddels onderdeel van Bibliotheken Mar en Fean) groot mee is geworden.

In 2019 ontstaat de pop-up bieb in het voormalig Rabobankpand aan de Skilwyk. Deze locatie dient ter overbrugging van de overgang naar Cultuurhistorisch Centrum De Tiid, waarvan de deuren inmiddels geopend zijn. Het oude stadshuis van Bolsward is prachtig verbouwd tot het kloppende sociaal-culturele hart van Súdwest-Fryslân. Anno nu zijn we de Bibliotheek van, voor en door de gemeenschap, ofwel de mienskipsbiblioteek.