Biebpanel

Wat is de waarde van de bibliotheek voor de maatschappij?

Bibliotheken zijn er steeds meer op gericht om de maatschappelijke opbrengsten van hun dienstverlening en functies in kaart te brengen. Dit BiebPanelonderzoek, een herhaling van het onderzoek in 2015, laat zien hoe panelleden de waarde van de bibliotheek zien, zowel voor henzelf als voor de maatschappij.

Waarde

Het belangrijkste voordeel van de bibliotheek voor leden is het lezen van veel verschillende boeken tegen een lage prijs.

De persoonlijke waarde ligt in kennisontwikkeling, geld besparen en literatuur, maar ook sociale contacten. Een punt van aandacht hierbij is dat frontoffice medewerkers eenzaamheid niet altijd herkennen bij bezoekers en/of niet goed weten hoe zij hier het beste op kunnen reageren.

Training

Medewerkers van een aantal bibliotheken in Noord-Holland krijgen hiervoor een specifieke training. Hier kunnen we binnen onze organisatie eens over nadenken.
Voor de samenleving is het belangrijkste voordeel van de bibliotheek dat het een laagdrempelige, prettige plek voor kennis en ontmoeting is.

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek is groot. De panelleden zien vooral waarde op gebied van ontspanning en inspiratie, economisch welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

Aanbevelingen

Een aanbeveling is om onze maatschappelijke waarde vergroten door meer activiteiten en betere bekendheid van ons brede aanbod te realiseren.

Met het aantrekken van een programmeur zitten we wat activiteiten betreft op het juiste spoor. Vanuit Marketing & Communicatie zijn we bezig om ons aanbod gericht onder de aandacht te brengen.

Omdat we hierin niet alles tegelijk kunnen doen, zijn we begonnen met het Digi-Taalhuis. De aanbeveling hoeven we hiermee dus ook niet extra op te volgen.

Suggestie

Veel mensen, namelijk ruim driekwart, zouden een kennis die niet goed kan lezen doorverwijzen naar (spreekuren of cursussen in) de bibliotheek en zeven op de tien zouden dat doen in geval van een minder digitaal vaardige kennis. Dat is beduidend meer dan in 2015.

Een voor ons nieuwe suggestie die gedaan wordt ter verbetering hiervan is het ‘eropuit gaan’ en veldonderzoek doen en een activeringsaanbod genereren.

Die suggestie is veel breder dan alleen marketing, maar wel plaatsen we vraagtekens bij de haalbaarheid daarvan.


Wij zoeken panelleden

Wil je meepraten over de bibliotheek, dan kun je je aanmelden voor het BiebPanel van de Bibliotheken Mar en Fean. Het online klantenpanel van Bibliotheken Mar en Fean is dé kans om mee te denken over allerlei zaken die spelen bij onze bibliotheken.

Je mening telt

Je laat ons viermaal per jaar door middel van een online vragenlijst weten wat je goed vindt of juist anders wilt en wij gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening te verbeteren.

Thema's

Elk onderzoek gaat over een bepaald thema, zoals collectie, inrichting of activiteiten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Wie?

Jong, oud, man, vrouw; iedereen is welkom om mee te doen. Ben je ouder dan 16 jaar en maak je gebruik van de bibliotheek? Meld je dan aan! We hopen je snel te mogen verwelkomen als nieuwe deelnemer van ons klantenpanel.

Meedoen aan het BiebPanel