Geschiedenis Bibliotheek Joure

  • De geschiedenis van de bibliotheek in Joure

50 jaar geleden

Op woensdag 12 februari 1969 werd de nieuwe bibliotheek geopend aan de Geert Knolweg in Joure.

Drie bibliotheken, waaronder de Nutsbibliotheek, waren al eerder samengegaan.

Leeszaal

Om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie moest een bibliotheek ook een leeszaal hebben.

Dat kon niet worden verwezenlijkt in de oude villa op dezelfde plaats.

Vogelvlucht

Met de opening van het nieuwe gebouw was Joure een officiële Openbare Bibliotheek en Leeszaal rijker.

Op deze pagina vind je in vogelvlucht de geschiedenis van de bibliotheek in Joure. Een geschiedenis die in 1859 begint.

1859

In dat jaar duikt voor het eerst de naam Volksbibliotheek op in een verslag van een vergadering van ‘t Nut. Daarin wordt melding gemaakt van het verwijderen uit de collectie van een aantal werken die volgens een aantal lezers in strijd waren met de goede zeden. Er waren ook problemen bij het uitlenen: Wegens volslagen gebrek aan orde bij het uitdelen der boeken en de machteloosheid waarmee men tegenover een hoop woeste jongens stond.

1902

Van Volksbibliotheek naar Nutsbibliotheek. In 1902 wordt de naam Nutsbibliotheek voor het eerst gebruikt voor de Volksbibliotheek. De Nutsbibliotheek verhuist in 1919 naar Villa Jamja waar de Vakteekenschool gehuisvest was.

1919

De Nutsbibliotheek verhuist naar Villa Jamja. De villa is gebouwd in 1885 in opdracht van olieslager Anne Eelkes de Boer. In 1897 trok huisarts Jan Gijsbertus Driessen met zijn gezin in de woning. Hij gaf de villa ook haar naam. Volgens de overlevering gebruikte hij de eerste letters van de voornamen van zijn vijf dochters voor de naam.

1962

In 1962 worden christelijke bibliotheken en de bibliotheek van ’t Nut samengevoegd. Er worden plannen gemaakt voor de verhuizing naar de voormalige ULO aan de Scheen, omdat voor 1969 de Uitleenbibliotheek omgezet moest worden in een Openbare leeszaal en Bibliotheek om nog rijkssubsidie te krijgen. In Villa Jamja is geen ruimte voor een leeszaal.

1968

Villa Jamja wordt gesloopt om plaats te maken de nieuwe bibliotheek. Het gebouw is ontworpen door architect S. Wijnalda, die ook voorzitter was van het bibliotheekbestuur.

1969

Op woensdag 12 februari wordt de nieuwe bibliotheek geopend. ’s Avonds kunnen de bewoners een kijkje nemen. Voor de voetballiefhebbers staat er een tv in de bibliotheek. Diezelfde avond wordt namelijk Ajax-Benfica gespeeld (1-3).

1971

De bibliotheek van Joure was een van de eerste bibliotheken met een platencollectie én een afluistermogelijkheid. Op de draaitafel ligt Liesbeth List.

1971

Was er in 1859 al sprake van “machteloosheid waarmee men tegenover een hoop woeste jongens stond”, in 1971 besloot de leiding voor jeugd onder de 18 jaar geen toegang meer kreeg in de bibliotheek tijdens de avonduitleningen. Een groep van 40 tot 60 jongeren maakte er een bende van. Er werd stevig gerookt, tijdschriften in de fik gestoken en voeten op tafels gelegd.

1985

De bibliotheek aan de Geert Knolweg groeide uit haar jasje. Bij de bouw in 1969 was er rekening gehouden met een uitbreiding. Na een maandenlange verbouwing werd op 8 oktober de bibliotheek heropend met een verdubbelde vloeroppervlak. Dolf Verroen gaf de heropening de extra glans mee.

1994

In de loop der jaren kreeg de bibliotheek naast het uitlenen van boeken en een leeszaalvoorziening langzaam andere functies. Eén van de eerste initiatieven was de koffieochtend voor ouderen. Op de foto toenmalig hoofd van de bibliotheek Tonnie Haarsma met de eerste bezoekers in januari. De koffieochtend op de woensdagochtend bestaat nog steeds en viert dit jaar zijn 25 jarige jubileum.

1998

Nu is het heel normaal, maar in de jaren 90 stond de leesbevordering voor kinderen nog in de kinderschoenen. In deze jaren konden kinderen elk jaar meedoen aan het Leesprogramma. Het thema in 1998 was “Boeven”. We hadden een echte boef achter de tralies in de bibliotheek. Het verhaal was dat de boef later ontsnapte. Wat we totaal hadden onderschat was dat kinderen ’s nachts niet konden slapen vanwege een loslopende boef. Gelukkig kreeg de boef spijt en leverde hij de gestolen knuffels weer in. Arjen Rijpkema was de boef.

1999

In dat jaar kwamen Ingrid en Dieter Schubert langs in de bibliotheek. Ze lazen voor uit Woeste Willem aan verschillende groepen kinderen. Heel bijzonder was dat ze tijdens het vertellen een aantal van hun prentenboekfiguren op de ramen schilderden.

2004

En weer groeide de bibliotheek uit haar jasje. Na verschillende opties bleek de nieuwbouw aan De Merk ruimte te bieden aan een volledige bibliotheek. Na vele maanden voorbereiding werd op 8 maart 1994 de nieuwe bibliotheek geopend. De bibliotheek was amper een uur open en vol bezoekers toen een graafmachine een elektriciteitskabel kapot trok in E.A. Borgersstraat en iedereen weer naar buiten moest.

2008

In de loop der jaren zijn er ontzettend veel activiteiten georganiseerd in de nieuwe bibliotheek. Workshops, lezingen, een Bulgaarse dag, een rap-battle etc. Een hoogtepunt was het feest ter ere van de 80e verjaardag van Dolf Verroen, dat werd afgesloten met een zuurkoolbuffet. Op de foto Dolf Verroen, Yvonne Keuls en Gerard Hemmes.

2019 en de toekomst

De bibliotheek anno 2019 is niet meer te vergelijken met de bibliotheek uit 1969. Natuurlijk lenen we nog steeds boeken uit, maar daarnaast doen we nog veel meer. We bieden een stimulerende omgeving waar iedereen mag samenkomen. We delen kennis en rusten burgers toe zodat iedereen mee kan doen en bij kan dragen aan de kennissamenleving. We zijn onderdeel van een netwerk waarin alle partners verenigd zijn die het bestrijden van laaggeletterdheid als hun taak zien. Er zijn bibliotheken op scholen ingericht, we werken samen met sociale- en culturele partners en richten ons op de toekomst met CoderDojo en de ontwikkeling van het FabLab later dit jaar.