Digi-taalhuis: Taal

Bezig met taal in de bibliotheek

Voor wie?
Wie moeite heeft met lezen of schrijven, heeft steeds meer problemen in het dagelijks leven. De bibliotheek kan je daarbij helpen.

Wat ga je doen?
Je gaat beter leren lezen, schrijven en rekenen. Er zijn oefenprogramma’s op verschillende taalniveaus. Ook zijn er leuke, actuele boeken in eenvoudig Nederlands.

Spreekuren Taalvrijwilliger aanwezig op: Contact
Akkrum alleen op afspraak 0566 - 651392 of mail naar: akkrum@bmf.nl
Balk alleen op afspraak 0514 - 602355 of mail naar: balk@bmf.nl
Bolsward dinsdag 10.00 - 12.00 uur 0515 - 572880 of mail naar: bolsward@bmf.nl
Heerenveen dinsdag 9.00 -10:30 & 10:30 – 12:00 uur 0513 - 626675 of mail naar: heerenveen@bmf.nl
Joure dinsdag 14.00 - 16.00 uur 0513 - 412086 of mail naar: joure@bmf.nl
Jubbega dinsdag 19:00-20:00 uur 0516 - 462424 of mail naar: jubbega@bmf.nl
Koudum alleen op afspraak 0514 - 700228 of mail naar: koudum@bmf.nl
Lemmer donderdag 14.00 - 16.00 uur 0514 - 561474 of mail naar: lemmer@bmf.nl
Makkum woensdag 10.00 - 12.00 uur 0515 - 231385 of mail naar: makkum@bmf.nl
Sneek dinsdag 13.30 - 16.00 uur donderdag 13.30 - 16.00 uur 0515 - 435240 of mail naar: sneek@bmf.nl
donderdag 18.00 - 20.00 uur
Wommels woensdag 12.30 - 15.00 uur 0515 - 332000 of mail naar: wommels@bmf.nl
Workum vrijdag 14.00 - 16.30 uur 0515 - 541623 of mail naar: workum@bmf.nl

Op dit moment is er geen Vrouwenpraat en Sneek Connect.

Vrouwenpraat

Goed Nederlands praten is niet zo makkelijk. Vooral als het niet je moedertaal is.

Wil je meedoen? Geef je dan op.
Dit kan door een mailtje met je gegevens te sturen naar joure@digitaalhuis.frl. Of door te bellen met de bibliotheek 0513-412086.

Locatie: Bibliotheek Joure
Datum: elke maandagmorgen 
Tijd: van 9.30 tot 11.00 uur

Sneek Connect

Meer over Sneek Connect

Het doel van Sneek Connect is om inwoners uit de gemeente en nieuwkomers met elkaar te verbinden. De nieuwkomers die op dit moment in de gemeente wonen zijn statushouders die druk bezig zijn met hun inburgeringstraject.


Een jaar taalles in twee mooie en ontroerende filmpjes.

Oogst

Een mooi moment. Vier taalcursisten schrijven als dank na een jaar taalles een brief aan hun vrijwilliger.

Onzichtbare beperkingen

Lammy leest zélf haar gedicht voor dat ze zélf geschreven heeft na haar taallessen.


Taalvrijwilliger, iets voor jou?

Je helpt mensen één op één of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schijven, rekenen of met de computer te werken.

Doe de check

Cursus van Stichting Lezen en Schrijven

Iedere taalvrijwilliger krijgt een cursus aangeboden en werkt onder de hoede van de bibliotheek.

Naar Lezen en Schrijven