Bezig met taal in de bibliotheek

Voor wie?
Wie moeite heeft met lezen of schrijven, heeft steeds meer problemen in het dagelijks leven. De bibliotheek kan je daarbij helpen.

Wat ga je doen?
Je gaat beter leren lezen, schrijven en rekenen. Er zijn oefenprogramma’s op verschillende taalniveaus. Ook zijn er leuke, actuele boeken in eenvoudig Nederlands.

Spreekuren Taalvrijwilliger aanwezig op: Contact
Akkrum alleen op afspraak 0566 - 651392 of mail naar: akkrum@bmf.nl
Balk alleen op afspraak 0514 - 602355 of mail naar: balk@bmf.nl
Bolsward gesloten van 18 juli-27 augustus donderdag 14.00 - 15.15 uur 0515 - 572880 of mail naar: bolsward@bmf.nl
Heerenveen dinsdag 9.00 -10:30 & 10:30 – 12:00 uur donderdag 18.30 - 20.00 uur 0513 - 626675 of mail naar: heerenveen@bmf.nl
Joure dinsdag 14.00 - 16.00 uur 0513 - 412086 of mail naar: joure@bmf.nl
Jubbega dinsdag 19:00-20:00 uur 0516 - 462424 of mail naar: jubbega@bmf.nl
Koudum Voor Koudum verwijzen we je door naar Workum.
Lemmer donderdag 14.00 - 16.00 uur 0514 - 561474 of mail naar: lemmer@bmf.nl
Makkum juli en augustus gesloten 0515 - 231385 of mail naar: makkum@bmf.nl
Sneek dinsdag 13.30 - 16.00 uur donderdag 13.30 - 16.00 uur 0515 - 435240 of mail naar: sneek@bmf.nl
donderdag 18.00 - 20.00 uur
Wommels gesloten van 18 juli-27 augustus 0515 - 332000 of mail naar: wommels@bmf.nl
Workum juli en augustus gesloten 0515 - 541623 of mail naar: workum@bmf.nl

Een visueel woordenboek

Een tip van ons. Babadada is een beeldwoordenboek in verschillende talen.

Naar Babadada

Praatgroepen voor mensen met Nederlands als tweede taal

Goed Nederlands praten is niet zo makkelijk. Vooral als het niet je moedertaal is. In een praatgroep kunnen deelnemers elke week oefenen, in een groepje. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en dit maakt het contact met andere Nederlanders gemakkelijker.

Een leuk gesprekje voeren met de buren, de juf op school of een kassière van de supermarkt wordt dan juist leuk, in plaats van spannend. Er kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan en misschien durven deelnemers hierdoor ook wel de stap te zetten naar een sportvereniging, cursus of (vrijwilligers)werk.

Beter Nederlands praten?

Van harte welkom in de Bibliotheek! 

Vrouwenpraat
In Joure kun je aanschuiven bij Vrouwenpraat.
Iedere maandag van 9.30 - 11.00 uur.

Het Praathuis
In Bolsward en Heerenveen is het Praathuis.

Bolsward: Iedere donderdag om 14.00 - 15.15 uur (gesloten van 18 juli - 27 augustus. 

Heerenveen: Iedere vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. 

Een jaar taalles in twee mooie en ontroerende filmpjes.

Oogst

Een mooi moment. Vier taalcursisten schrijven als dank na een jaar taalles een brief aan hun vrijwilliger.

Onzichtbare beperkingen

Lammy leest zélf haar gedicht voor dat ze zélf geschreven heeft na haar taallessen.

Taalvrijwilliger, iets voor jou?

Je helpt mensen één op één of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schijven, rekenen of met de computer te werken.

Doe de check

Cursus van Stichting Lezen en Schrijven

Iedere taalvrijwilliger krijgt een cursus aangeboden en werkt onder de hoede van de bibliotheek.

Naar Lezen en Schrijven