Sociaal Juridische Dienstverlening

Hulp om de hoek

Er gaat regelmatig iets mis in het contact tussen overheid en burgers. Zo is niet iedereen op de hoogte van zijn of haar rechten of iemand mist de vaardigheden om de juiste hulp te krijgen.

Wie hulp nodig heeft bij zaken als belastingaangifte, het aanvragen van zorg- of huurtoeslag of werken met DigiD, kan terecht in de Bibliotheek. Iedere dinsdagmiddag kun je in Akkrum, Heerenveen en Jubbega terecht voor sociaal juridische dienstverlening. 
Vrijwilligers van steunpunt de Barones (onderdeel van stichting Caleidoscoop) zitten klaar om vragen te beantwoorden, advies te geven of door te verwijzen. 

Ook nieuwe Nederlanders die dankzij een achterstand in taalvaardigheid moeite hebben met het regelen van aanvragen kunnen hier hulp en bijstand krijgen. 

  • Bibliotheek Akkrum

    Iedere dinsdag van 13.30 - 14.30 uur

  • Bibliotheek Heerenveen

    Iedere dinsdag van 13.30 - 14.30 uur

  • Bibliotheek Jubbega

    Iedere dinsdag van 14.00 - 15.00 uur


Vrijwilligers aan het woord

Ferdinand is inmiddels ruim twee jaar actief als vrijwilliger bij de Barones. Hij heeft bij een bank gewerkt en ervaring met notarieel recht. ‘Het is heel dankbaar werk om mensen die niet vaardig zijn te kunnen helpen. Ze zeggen vaak wel honderd keer dankjewel.’ Hij onderschrijft het belang om zo laagdrempelig mogelijke hulp te bieden. ‘Mensen kunnen beter tien keer onze hulp vragen dan één keer in de problemen komen. Wij proberen bij te sturen voordat het mis gaat. Alle burgers moeten kunnen krijgen waar ze recht op hebben.’

Voor Christa, die de administratie van de Barones verzorgt, is het belangrijk ‘dat iedereen gelijke kansen op deze wereld heeft. Ook als je weinig geld hebt’. Zij ziet dat mensen die om hulp aankloppen vastlopen in de formulieren, bureaucratie en toenemende digitalisering. ‘Wij garanderen geen oplossing, maar doen wel ons best iets te betekenen.’

Al tijdens zijn werk als administrateur voor een transportbedrijf ontdekte Johan dat hij aardigheid had in het verzorgen van belastingaangiften. Hij is uitgegroeid tot een specialist fiscale zaken bij de Barones. ‘Voor een klant ga ik door het vuur als de belastingdienst fout zit’, vertelt hij. ‘Vaak zijn de aangiften heel eenvoudig. Voor mij is het verbazingwekkend hoeveel mensen moeite hebben met hun belastingzaken of niet weten waar ze recht op hebben. Elke gepensioneerde met een klein pensioen kan iets terugkrijgen. Dat geldt ook voor zorgtoeslag of mensen die te duur wonen. Als ik iets kan betekenen zijn mensen dolgelukkig. Dat is waarom ik al vijftien jaar als vrijwilliger actief ben. Ik doe het om mensen te helpen.’

Steunpunt de Barones is een vrijwilligersorganisatie waar mensen met hulpvragen of op sociaal-juridisch gebied worden geholpen met, als het mogelijk is, directe antwoorden en acties.Bij complexe hulpvragen wordt nauw samengewerkt met ketenpartners zoals juristen, bewindvoerders, andere dienstverleners in het sociaal-juridisch domein en Gemeente Heerenveen.

 

Website de Barones