Fryske foarlêsdagen Tomke

22 mei 2019 | de bibliotheken in Súdwest-Fryslân

Kosten: € 2,- (leden) | € 4,- (niet-leden) | maximaal 15 kinderen per voorstelling

In en rond de Fryske Foarlêswike zijn in onze bibliotheekvestigingen twee leuke activiteiten voor kinderen: de workshop "Dûnsje mei Tomke" en de workshop "Spelen met Boek & Muziek".

Workshop "Dûnsje mei Tomke"

Bijna elke peuter en kleuter wil graag bewegen op muziek! Kom en dans mee met Tomke en Danswil! Toffe muziek en leuke moves voor peuters, kleuters en andere ‘wiebelkonten’. Willy van Assen van Danswil geeft een dansworkshop met Tomke.
De workshop sluit aan bij het thema van Tomke in 2019, zintuigen (proeven, voelen, ruiken, horen, zien & dansen!).
Meer informatie over Danswil.

Hast alle pjutten en beukers meie graach bewege op muzyk! Kom en dûnsje mei mei Tomke en Danswil! Toffe muzyk en leuke moves foar pjutten, beukers en oare ‘wibelkonten’. Willy van Assen fan Danswil jout in dûnsworkshop mei Tomke. De workshop slút oan by it tema en ferhaal fan Tomke út de Fryske Foarleswike, de sintugen (priuwe, fiele, rûke, heare, sjen & dûnsje!).
Mear ynformaasje oer Danswil.

Programma

De voorstelling is geschikt voor kinderen van 0 - 6 jaar.
Er is plaats voor maximaal 15 kinderen per voorstelling.

Ben je lid van de bibliotheek? Dan kost een kaartje € 2,-
Ben je nog niet lid? Dan betaal je € 4,- voor een kaartje.
Je mag natuurlijk ook altijd lid worden van de bibliotheek, dat is helemaal gratis!

Alleen kinderen kopen een kaartje; per kind heeft één begeleider gratis toegang.

Bibliotheek Datum en tijd Aanmelding
Bolsward vrijdag 31 mei - 15.30 uur Kaartje(s) kopen Bolsward
Workum dinsdag 11 juni - 15.30 uur Kaartje(s) kopen Workum
Makkum donderdag 13 juni - 15.30 uur Kaartje(s) kopen Makkum

_______________________________________________________________________________________________

Workshop "Spelen met Boek & Muziek"

Hinke Schwering-Strien van het Muziekbeestje verzorgt de workshop ‘Spelen met Boek & Muziek’. Tijdens deze workshop kunnen kinderen op een speelse manier genieten van het samen muziek maken en maken ze samen een muzikale reis door een boek. Tijdens deze workshop staat een verhaaltje van Tomke centraal. Er worden liedjes gezongen, de kinderen maken muziek met verschillende kleine instrumenten en natuurlijk kunnen kinderen bewegen op de muziek.
Meer informatie over het Muziekbeestje

Hinke Schwering-Strien fan it Muziekbeestje jout de workshop "Boartsje mei Boek & Muzyk". Yn dizze workshop kinne bern genietsje fan it mei-elkoar muzyk meitsjen op in boartlike wize en meitsje se mei-elkoar in muzikale reis troch in boek. In ferhaal fan Tomke stiet sintraal yn dizze workshop. Der wurde ferskes songen, de bern meitsje muzyk mei ferskate lytse ynstruminten en fansels kinne bern op de muzyk bewege.
Mear ynformaasje oer de Muziekbeestje.

Programma

De voorstelling is geschikt voor kinderen van 0 - 6 jaar.
Er is plaats voor maximaal 15 kinderen per voorstelling.

Ben je lid van de bibliotheek? Dan kost een kaartje € 2,-
Ben je nog niet lid? Dan betaal je € 4,- voor een kaartje.
Je mag natuurlijk ook altijd lid worden van de bibliotheek, dat is helemaal gratis!

Alleen kinderen kopen een kaartje; per kind heeft één begeleider gratis toegang.

Bibliotheek Datum en tijd Aanmelding
Wommels woensdag 22 mei - 15.30 uur
Sneek zaterdag 1 juni - 10.30 uur Kaartje(s) kopen Sneek
Koudum woensdag 12 juni - 15.30 uur Kaartje(s) kopen Koudum